ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ. ΧΩΡΙΚΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.

enotita5

/Μουσειολογική μελέτη: Χρήστος Καραγιαννίδης,Ανθρωπολόγος-Μουσειολόγος

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο Αρχιτεκτονικός Προγραμματισμός και Σχεδιασμός για το Μουσείο Εκπαίδευσης στη Βέροια. Η παρουσίαση περιορίζεται σε φάση προμελέτης βασιζόμενη κυρίως στην κεντρική συνθετική ιδέα και σε σχεδιαστικές προτάσεις, με σκοπό να αναδειχθεί το συνολικό εκθεσιακό αίσθημα.

Για τις λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες του καινούριου μουσείου κρίθηκε απαραίτητο να ξανασχεδιαστεί ο εσωτερικός  χώρος του κτιρίου.Το γεγονός ότι όλοι οι τοίχοι του κτιρίου είναι από λιθοδομή και φέρουν τα φορτία της στέγης, αναγκάζει την αντικατάστασή τους με μεταλλικά υποστυλώματα και πλαίσια.

Η κεντρική ιδέα για το συνολικό σχεδιασμό του έργου είναι η ανάδειξη του αλφαβηταρίου ως βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης.

Σχεδιάζονται περιβάλλοντα που απαντούν στις προδιαγραφές του μουσειολογικού σχεδιασμού. Τα εργαλεία σχεδιασμού είναι διάφορα (εκθεσιακά πανό, νέες κατασκευές, βίντεο, προβολές κλπ.) ώστε να προκύπτει ένα σύνθετο περιβάλλον που καλεί τον επισκέπτη να παρατηρήσει, να ανακαλύψει και να αλληλεπιδράσει με τα εκθέματα. Σκοπός είναι να αισθανθεί ο επισκέπτης πως εισέρχεται στον κόσμο των βιβλίων και της σχολικής ζωής. Γεγονός που επιτρέπει στο σχεδιασμό να μεταχειριστεί «στοιχεία σουρεαλισμού» τα οποία ζωντανεύουν και αλαφρύνουν το συνολικό μουσειακό βίωμα (πχ. υπερβολές στην κλίμακα, δραματικοί φωτισμοί, επιφάνειες καλυμμένες από μεγάλες εκτυπώσεις με αποσπάσματα βιβλίων, προβολές ηρώων κλπ.).

Model

diadromos

enotita1b

enotita3a

enotita4b

prasini aithusa

telos

Advertisements